FAQ – Veelgestelde vragen

Hieronder lees je de veelgestelde vragen. Dat geeft gelijk een antwoord op wat de werkwijze van Samen GRIP is. Voor meer informatie over wat coaching  inhoudt verwijs ik je naar de uitleg bij coaching .

Je kunt jezelf of je kind aanmelden voor coaching door het maken van een afspraak via e-mail (info@samengrip.nl) of bellen/whatsapp (06-49908694). Ik neem zo snel mogelijk contact met je op.

Bij welke hulpvragen/problemen kan ik gecoacht worden?

Jongeren kunnen met allerlei soorten vragen bij me terecht. Zie hieronder voor wat voorbeelden:

 • Stress
 • Angsten zoals faalangst, onzekerheid of nieuwe stappen zetten
 • Perfectionisme wat zaken belemmert
 • Wanneer je moeite hebt met concrete doelen stellen
 • Wanneer je moeite hebt met plannen
 • Als je gedragsveranderingen tot stand wil brengen
 • Als er zaken in je omgeving spelen waar je last van hebt

Ook kinderen kunnen met een breed spectrum van hulpvragen bij me terecht:

 • angstig, bang gedrag
 • buikpijnen die medisch onverklaarbaar zijn
 • angst voor verschillende onderwerpen
 • faalangst
 • nog niet volledig ontwikkelde sociale vaardigheden passend bij de leeftijd van het kind
 • wanneer het kind te maken heeft met scheiding of problemen van zijn of haar ouders
 • probleemgedrag (in de klas, in het gezin of met anderen)
 • onzekerheid
 • hooggevoeligheid
 • kwesties waarbij je als ouder(s) net wat meer zekerheid wilt of je ‘het wel goed doet’/opvoedingsvragen

Wat biedt Samen GRIP?

 • Een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin we bespreken wat je huidige situatie is, wat jouw rol daarin is en wat je daaraan wilt veranderen.
 • Inspirerende coachsessies waarin samen de hulpvraag onderzoeken.
 • Een persoonlijk plan, afgestemd op jouw doelen
 • Je ontvangt oefeningen die precies zijn afgestemd op jou
 • Tussentijdse evaluatie bij meerdere sessies
 • Na afloop ontvang je een eind evaluatieverslag waarin jouw groei en ontwikkeling wordt weergegeven
 • Zo nodig tussendoor contact via mail, antwoord binnen drie werkdagen

Is een verwijzing noodzakelijk?

Een verwijzing is niet noodzakelijk. Je kunt bij een hulpvraag gewoon contact opnemen en samen in overleg kijken we wat ik voor jou (of voor je kind) kan betekenen. Wel zal ik in sommige situaties aan je vragen of er al contact hierover is geweest met de huisarts, om uit te sluiten dat er medische oorzaken zijn voor het probleem.

Krijg ik de kosten vergoed?

Op dit moment ben ik nog niet aangesloten bij een beroepsvereniging, waardoor je geen aanspraak kunt maken op je zorgverzekering. Om die reden houdt ik mijn tarieven laag, zodat het voor iedereen betaalbaar is.

Er zijn wel steeds meer verzekeringsmaatschappijen die de resultaten erkennen van effectieve coaching. Ik adviseer je daarom de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij je ziektekostenverzekeraar.

Ga hier naar tarieven.

Welke gegevens heeft u van mij nodig wanneer ik een eerste vraag stel?

Ik ontvang graag je naam, telefoonnummer en/of e-mail adres en de hulpvraag. Dat geeft mij de mogelijkheid om contact met je op te nemen. In het eerste contact bespreken we je hulpvraag.

Wat kan ik verwachten van een kennismakingsgesprek?

Wanneer we gezamenlijk besluiten om een kennismakingsgesprek te voeren, krijg je  vooraf een vragenlijst toegestuurd per mail met een aantal vragen om de situatie in kaart te brengen zodat we tijdens het kennismakingsgesprek direct kunnen starten met de hulpvraag.

Tijdens de kennismaking zal ik je vragen stellen om zo je hulpvraag beter in kaart te brengen. Het is gelijk een goed moment voor jou om te kijken of je een klik met mij hebt. Dat is namelijk heel belangrijk.

Na het kennismakingsgesprek besluit je in overleg met mij of je door wil gaan met coaching. Als je ervoor kiest om door te gaan met coaching, dan stel ik een coachingsplan op.

Wat staat er in een coachingsplan?

Wanneer je besluit om door mij gecoacht te worden, stel ik een coachingsplan op. In dit plan staan een aantal dingen beschreven, zoals:

 • je hulpvraag
 • omgevingsfactoren
 • doelen om je hulpvraag te beantwoorden
 • middelen die als tool ingezet kunnen worden

De doelen worden samen met jou opgesteld, zodat je zelf kunt bepalen waaraan je gaat werken. Ik zal als coach daarin wel een duidelijke, ondersteunende en soms kritische rol hebben.

Waar vind het kennismakingsgesprek plaats?

Omdat ik nog niet over een vaste coachingsruimte beschik, is vaak mijn eettafel het decor voor coachen. In overleg is het ook mogelijk om op een neutrale plek af te spreken, bijvoorbeeld in een afgehuurde coachingsruimte.

Bij kinderen is het ook mogelijk dat ik bij het kind thuis langskom voor het kennismakingsgesprek en de coachingssessies. Dit spreken we van te voren af.

Hoeveel sessies zijn er nodig?

Gemiddeld zijn er maar drie sessies nodig om jou genoeg handvatten te bieden om daarna zelfstandig verder te gaan. De praktijk wijst uit dat er na 1 tot 3 afspraken al veel verandert in de situatie. Aan het eind van de drie sessies wordt besproken of een nieuwe afspraak nodig en wenselijk is. In overleg vinden de  sessies elke week of elke twee weken plaats. Het is mogelijk om daarna een langere periode er tussen te laten zitten, om wel een lijntje te behouden om de voortgang te bewaken.

Jij bepaald altijd zelf of je nog een volgende sessie wilt. Daarnaast geef ik als coach wel een advies over hoeveel sessies ongeveer nodig zijn.

Hoelang duurt een coachingssessie?

Een sessie duurt een uur. In dit uur onderzoek ik je hulpvraag, reik ik je tools aan waarmee je sterker in je schoenen gaat staan en oefenen we daarmee.

Wat kan ik verwachten van een coachingssessie?

De manier van coachen van Samen GRIP richt zich op niet-sturend coachen, waarbij de hulpvrager in zijn of haar kracht gezet wordt. Je houdt zelf de touwtjes in handen en bepaalt waaraan je wilt werken. Samen met je coach ben je op weg naar je doel. De coach helpt jou om een spiegel voor te houden en je uit te dagen om actie te ondernemen.

Gedurende de coach sessies werken we samen aan het vergroten van je zelfbewustzijn, zodat je meer inzicht en begrip krijgt in je talenten. Een goede coach heeft geen oordeel over jou of hoe jij je leven inricht. Een coach is opgeleid om de juiste vragen te stellen, zodat je een realistischer beeld krijgt van de situatie, zonder dat deze gekleurd is door eerdere ervaringen.

Welke technieken en/of methoden worden er gebruikt?

Ik maak gebruik van verschillende technieken en methoden, waaronder Cognitieve Gedragstherapie, Motiverende Gespreksvoering en de Cirkeltechniek. Ik kijk altijd naar wat bij jou past en het staat je dus ook vrij om aan te geven als je een methode helemaal niks vindt.

Voor coaching met kinderen maak ik naast bovenstaande technieken ook gebruik van Teken je Gesprek, creatieve vormen en spel. De reden hiervoor is dat een gesprek voeren met kinderen niet altijd makkelijk is en uit de theorie blijkt dat deze vormen, waarin je bezig bent en op een andere manier je gevoelens en gedachten kan laten blijken vele malen effectiever zijn. Het is daarnaast ook veel leuker voor kinderen. Omdat elk kind anders is ga ik op zoek naar een techniek of methode die het beste bij jullie kind past.

Maak je gebruik van verslaglegging?

Na elke sessie beschrijf ik kort wat we besproken of gedaan hebben. Bij kinderen gebruik ik vaak een schriftje waarin een korte weergave wordt gegeven van de sessie.

In het coachingsplan staat een theoretische onderbouwde visie van de hulpvraag en mochten er meer dan drie sessies plaatsvinden volgt een tussenevaluatie verslag. Uiteraard volgt aan het einde van de reeks sessies een eind evaluatieverslag met conclusies, de ingezette tools en adviezen.

Als mijn kind gecoacht wordt, mag ik er dan bij zijn?

Bij het kennismakingsgesprek vraag ik altijd of de ouder(s) er bij kan zijn, dit vind ik belangrijk. Ik wil graag met zowel het kind als ouders kennismaken en ik wil ook graag dat beide een fijne klik voelen met mij als coach. Ouders kunnen in het kennismakingsgesprek andere punten aangeven dan kinderen. Tijdens het coachen probeer ik altijd rekening te houden met zowel de hulpvraag van het kind, als die van de ouders over het kind.

Mochten er vragen zijn over onderwerpen die niet geschikt zijn om in het bijzijn van je kind te stellen, dan kunnen we achteraf een telefonische afspraak maken waarin je het een en ander kunt toelichten. Eventueel kun je ook al een deel kwijt in de vragenlijst, voorafgaand aan het kennismakingsgesprek.

Over het algemeen zijn de coachingssessies met kind zonder ouders, maar je bent altijd welkom om erbij aanwezig te zijn. Ik vind transparantie heel belangrijk. Omdat het nadrukkelijk de bedoeling is dat de verbetering thuis door blijft gaan, werk ik in principe tegelijk met jou en je kind. Dit kan betekenen dat je gevraagd wordt om bij een sessie aanwezig te zijn. Zo kunnen we samen ontdekken wat voor jullie situatie het beste werkt en hoe je ook thuis je kind verder kunt ondersteunen. Voor een kind is dit ook vaak prettig en veilig.

Heb je een vraag en staat hij hier niet tussen? Stuur mij dan even een mailtje zodat ik je vraag kan beantwoorden.

 

1 juni 2017