Kind & Opvoeding

De taalontwikkeling stimuleren: van baby tot en met kleuter

taalontwikkeling stimuleren

Als ouder heb je onder andere de taak om de taalontwikkeling van je kind te stimuleren. Dit begint al bij baby’s en loopt tot door tot de volwassenheid bereikt is. Ook dan houdt taalontwikkeling niet op, maar is je rol als ouder daarin niet meer nodig. Er zijn tal van manieren om de taalontwikkeling te stimuleren, waar begin je? Samen GRIP zet manieren tips op een rij.

De taalontwikkeling van baby tot en met kleuter

Baby

Taalontwikkeling staat in nauw verband met luisteren. Vanaf het eerste moment dat je baby stemmen kan horen, begint de taalontwikkeling. Dit is ongeveer vanaf de 21e week van de zwangerschap: de baby vangt allerlei geluiden op, zowel in de buik als buiten de buik. Wanneer moeders en vaders vanaf dat moment tegen de buik praten, kan de baby het horen. Dit heeft twee voordelen: het stimuleert de taalontwikkeling én het zorgt ervoor dat de baby na de geboorte de stem herkent.

Het maakt niet zoveel uit wat je tegen de baby zegt, de baby zal echt nog niet begrijpen wat je bedoelt. De baby let vooral op de manier waarop dingen worden gezegd. Vaak praten mensen met een hogere stem en maken kortere zinnen.

Praten met je baby is zeer zinvol wanneer het geboren is. Het probeert je na een aantal weken al na te doen – al zal het niet beter klinken dan wat gebrabbel. Daarbij is het belangrijk om emoties uit te beelden. Ben je blij, zorg dat dit ook in je gezicht te zien is. Hetzelfde geldt voor boos: het kindje leert de intonatie van de stem te koppelen aan de gezichtsuitdrukking.

Wanneer je merkt dat je baby je probeert na te doen in een gesprekje, geef het ook de tijd en ruimte om te reageren. Misschien zal je baby alleen lachen of een ander klein geluidje maken, maar het zorgt wel voor interactie. De baby zal zijn repertoire aan geluidjes uitbreiden als er op gereageerd wordt. Uit onderzoek blijkt dat wanneer je op deze manier mét je baby praat, in plaats van alleen tegen je baby praat, ze sneller leren praten.

taalontwikkeling stimuleren

 4 maanden

Veel praten met en tegen je kind bevordert de woordenschat van het kind. Dus hoe meer je praat tegen je baby, hoe groter de woordenschat zal zijn op iets latere leeftijd. Met een maand of vier zal je baby gaan brabbelen. Vaak zijn dit zinnetjes en woordjes zonder logica, maar je kindje is druk aan het oefenen.

6 tot 9 maanden

Het brabbelen gaat door en wordt steeds meer. Dit is het moment om te starten met voorlezen. Op die manier help je je baby om te leren praten. Je kindje let nu op de tonen en klanken die je gebruikt en kopieert deze. De zinnetjes die je baby brabbelt, krijgen steeds meer structuur.

12 tot 17 maanden

Bij ongeveer een jaar zal je dreumes vaak één of twee woorden gebruiken om antwoord te geven op alles. Vaak weet het kindje ook al wat de woorden betekenen.

Wanneer je kind zijn eerste woordjes gaat uitspreken, zal je opmerken dat niet alles goed uitgesproken wordt. Sommige woorden zijn lastig om uit te spreken. Om de taalontwikkeling te blijven stimuleren is het verstandig om het leuk te houden en hen niet constant te verbeteren.

Ook gaat je kindje intonaties in klanken gebruiken en beseft zich dat hij met woorden zaken voor elkaar kan krijgen.

 

taalontwikkeling citaat18 tot 24 maanden

In deze periode leert je dreumes gemiddeld tien woorden per dag. Ook gebruikt je kindje vaak al twee woorden in plaats van één: hij vormt zinnetjes.

 Na 24 maanden leert het kind ook dat hij een eigen persoon is, waardoor hij veel over zichzelf gaat leren zeggen.

Peuter

Wanneer je kind tussen  de twee en drie jaar oud is, leert het ontzettend veel woorden erbij. Je kind leert om goede zinnen te maken. Als ouder kan je merken dat de toon, volume en spraakpatroon soms nog wat afwijkt van wat het zou moeten zijn. Dit gaat vaak beter nadat het kind drie jaar is. Op dit moment krijgt je kind ook meer interesse in schrijven. Zo wilt het bijvoorbeeld leren om letters en cijfers te schrijven.

Kleuter

Taal is overal om ons heen, daarom is het aanleren daarvan ook onmisbaar voor het verdere leven. Kinderen hebben taal nodig om op school te functioneren. Denk aan het opvolgen van instructies van de meester of juf, leren tellen, de dagen van de week leren etc. Een van de belangrijkste doelen van de kleuterperiode is dan ook taalstimulatie. Wat kun je als ouder doen om de taalontwikkeling van je kind te stimuleren?

Algemene tips voor het stimuleren van de taalontwikkeling

Naast de tips in bovenstaande taalontwikkeling beschreven, zijn er nog andere dingen die je als ouder kunt toepassen om te stimuleren.

Voer zoveel mogelijk gesprekjes met je kind

Kijk waar je kind mee bezig is en wat hem interesseert. Dat is een mooi gespreksonderwerp. Daarnaast is het fijn om vaste gespreksmomentjes in te bouwen in de dag. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer je kind terugkomt van de opvang (peuterspeelzaal, gastouder of kinderdagverblijf). Lees meer over hoe je gesprekjes kunt voeren met je kind.

Ook kun je benoemen wat je kind ziet, hoort of ruikt. Bij een jaar of drie kun je ook over dingen praten die al gebeurd zijn of nog moeten komen.

Gebruik zelf de juiste woorden

Hoewel je kind rond 1 à 1,5 jaar nog niet precies weet hoe woorden zijn, kan weet een kind van 3 vaak wel het juiste woord, maar heeft het moeite met de uitspraak. Maak zelf gebruik van correcte taal en zinsopbouw, herhaal dus niet letterlijk wat je kind zegt, maar op de juiste manier.

Benoem veel zaken om je heen

Als je in een andere omgeving bent dan normaal gesproken, is het een mooie gelegenheid om de woordenschat van je kind te vergroten. Benoem wat jullie zien. Ook in het dagelijkse leven is het belangrijk om alles te benoemen, ook namen van dingen, mensen en dieren.

taalontwikkeling om je heen benoemen

Emoties

Naast begrippen is het ook fijn als je kind leert wat emoties zijn. Wanneer het kind boos of verdrietig reageert als je weggaat uit de speeltuin zeg dan bijvoorbeeld: ‘Je vindt het niet leuk dat we nu weggaan uit de speeltuin’. Dit kun je ook doen met blije emoties.

Zoek interactie op

Wanneer je kind verteld wat het gedaan heeft op de opvang, bijvoorbeeld: ‘Ik papier geplakt’ herhaal dan de zinnen van je kind en nodig uit om daar meer over te vertellen. Bijvoorbeeld: ‘Oh, heb jij geknutseld waarbij je papier hebt geplakt?’ Door het op een vragende toon te stellen, wordt je kind uitgenodigd om verder te praten. Dit stimuleert de taalontwikkeling van je kind. Ook andere vragen stellen draagt hieraan bij.

Spelenderwijs

Samen spelen of spelletjes spelen, voorlezen en verhaaltjes vertellen zijn gezellige manieren voor kinderen om te leren en actief mee te doen. Deze activiteiten zijn niet alleen leuk, maar ook heel leerzaam.

Op YouTube en televisie zijn ook veel programma’s geschikt voor kinderen in verschillende leeftijdsgroepen. Ondanks dat we steeds meer in een digitale wereld leven zijn boeken heel belangrijk voor kinderen. Er zijn zoveel verschillende soorten boeken: prentenboeken, boeken met informatie of juist met versjes. Zorg ervoor dat je kind zelfstandig bij sommige boeken kan: dit stimuleert het kind om te pakken en jou te vragen om voor te lezen.

Heb jij nog andere tips, laat het weten in een reactie!

Wanneer je vragen hebt over de taalontwikkeling van je kind, neem dan contact op. Twijfel je of de ontwikkeling van je kind wel gezond verloopt? Dan kun je ook altijd terecht bij het consultatiebureau of de huisarts.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *